top of page

Ученическа агенция

В Thrive Co-operative Learning Trust нашите ученици са централни за всичко, което правим. Трите блог потока на тази страница са посветени на това как празнуваме и развиваме тяхното чувство за агентство и съ-агентство. Това ще формира съзнанието, че сме мощни и можем да повлияем на промяната, че животът е нещо, което трябва да се схване, а не нещо, което се случва, и че имаме максимална свобода на избор, ако работим заедно за общото благо.  Това чувство за свобода се проявява в три мащаба, тъй като засяга бъдещето на индивида, тяхната общност (местна и национална) и тяхната планета.

Thrive - ECO
Thrive - Hull-Freetown IPC
Thrive - Lundy Model

Voice & Influence

Thrive - Pupil Voice & Influence
Thrive - Staff Voice & Influence
Thrive - Parent Voice & Influence
bottom of page