top of page

Skolēnu aģentūra

Uzņēmumā Thrive Co-operative Learning Trust mūsu studentiem ir galvenā loma visā, ko mēs darām. Trīs emuāru straumes šajā lapā ir par to, kā mēs svinam un attīstām viņu aģentūras un līdzaģentūras sajūtu. Tas veidos apziņu, ka mēs esam spēcīgi un varam ietekmēt pārmaiņas, ka dzīve ir kaut kas, kas jāsatver, nevis kaut kas notiek, un ka mums ir maksimāla rīcības brīvība, ja strādājam kopā kopējā labuma labā.  Šī rīcības izjūta izpaužas trīs mērogos, jo tā ietekmē indivīda, viņa kopienas (vietējās un nacionālās) un planētas nākotni.

Thrive - ECO
Thrive - Hull-Freetown IPC
Thrive - Lundy Model

Voice & Influence

Thrive - Pupil Voice & Influence
Thrive - Staff Voice & Influence
Thrive - Parent Voice & Influence
bottom of page